OSRS Toolkit

Old school runescape toolkit

Old School Runescape Cooking Calculator

iron man mode
Hardcore iron man mode
Ultimate iron man mode

Current Exp:

Target Exp:

Exp remaining: 13,034,430

Exp Modifiers:


Categories:

(M) is members only

LevelItemXpAmount
1 Shrimps30NaN
1 Anchovies30NaN
1 Cooked chicken30NaN
1 Cooked meat30NaN
1(M) Cooked rabbit30NaN
1 Sardine40NaN
1 Bread40NaN
3(M) Sinew3NaN
5 Herring50NaN
6(M) Fruit blast50NaN
7(M) Baked potato15NaN
8(M) Pineapple punch70NaN
9(M) Spicy sauce24NaN
10(M) Mackerel60NaN
10 Redberry pie78NaN
10(M) Toad crunchies100NaN
11(M) Chilli con carne55NaN
11(M) Roast bird meat63NaN
12(M) Thin snail meat70NaN
13(M) Scrambled egg50NaN
14(M) Cider182NaN
14(M) Worm crunchies104NaN
15 Trout70NaN
16(M) Roast rabbit73NaN
17(M) Lean snail meat80NaN
18(M) Cod75NaN
18(M) Wizard blizzard110NaN
19(M) Dwarven stout215NaN
20(M) Short green guy120NaN
20 Meat pie110NaN
20 Pike80NaN
21(M) Roast beast meat83NaN
22(M) Fat snail meat95NaN
23(M) Egg and tomato50NaN
24(M) Asgarnian ale248NaN
25 Salmon90NaN
25 Stew117NaN
25(M) Fruit batta150NaN
26(M) Toad batta152NaN
27(M) Worm batta154NaN
28(M) Vegetable batta156NaN
28(M) Cooked sweetcorn104NaN
28(M) Cooked slimy eel95NaN
29(M) Mud pie128NaN
30 Tuna100NaN
30 Apple pie130NaN
30(M) Worm hole170NaN
30(M) Cooked karambwan190NaN
32(M) Drunk dragon160NaN
34(M) Garden pie138NaN
35 Jug of wine200NaN
35 Plain pizza143NaN
35(M) Rainbow fish110NaN
37(M) Blurberry special180NaN
38(M) Cave eel115NaN
39(M) Dragon bitter347NaN
40 Lobster120NaN
40 Cake180NaN
41(M) Chilli potato166NaN
42(M) Chocolate bomb190NaN
43(M) Bass130NaN
44(M) Moonlight mead380NaN
45 Swordfish140NaN
45 Meat pizza169NaN
47(M) Fish pie164NaN
50(M) Cooked oomlie wrap30NaN
50 Chocolate cake210NaN
51(M) Egg potato196NaN
55 Anchovy pizza182NaN
58(M) Ugthanki kebab (fresh)80NaN
60(M) Curry280NaN
62(M) Monkfish150NaN
64(M) Mushroom potato271NaN
65(M) Pineapple pizza188NaN
67(M) Tuna and corn204NaN
68(M) Tuna potato310NaN
70(M) Admiral pie210NaN
80(M) Shark210NaN
82(M) Sea turtle211NaN
84(M) Anglerfish230NaN
85(M) Wild pie240NaN
90(M) Dark crab215NaN
91(M) Manta ray216NaN
95(M) Summer pie260NaN

Copyright © 2023. OSRS Toolkit